MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

Jsem velmi ráda a zároveň je mi velkou ctí, že vám mohu představit neurologa dr. Martina Jana Stránského. MUDr. Stránský se věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.  A my Read More