MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

Jsem velmi ráda a zároveň je mi velkou ctí, že vám mohu představit neurologa dr. Martina Jana Stránského.

MUDr. Stránský se věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.  A my máme tu čest, že bude hlavním řečníkem konference Meet Papír: INSPIRACE.

Zaměří se na to, jak mozek přijímá informace, proč je tužka a papír stále jedním z dokonalých nástrojů, jak nám plánování pomáhá v realizaci našich snů a přání a jak uvést mozek do pohybu a zvládat chaos ve světě přeplněném informacemi.

Martin Jan Stránský se narodil v roce 1956 v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopisPřítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa.

Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal MUDr. Stránský praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě.  V roce 2014 založil kancelář Ombudsman pro zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze. V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti.