Papidu

p a p i d u  je malé studio papíru z Ostravy. Zpracovává odřezový, zbytkový, opuštěný a starý papír a kombinuje ho tak, aby vznikly prakticky využitelné sešity, záznamníky, bloky a netradiční zápisníky – papírenské objekty na pomezí designového sešitu a objet d´art.